Google ARCore – szybka odpowiedź na Apple ARKit


Google ARCore to platforma do tworzenia aplikacji z rozszerzoną rzeczywistością na Androida.
Do integracji wirtualnej zawartości z rzeczywistym światem służą technologie Motion Trackingu, czyli śledzenia położenia względem otoczenia, Environmental understanding (świadomość otoczenia) do wykrywania rozmiaru i położenia płaskich, poziomych powierzchi oraz Light Estimation (obliczanie światła) dla ustalenia aktualnych warunków oświetleniowych widzianych przez kamerę.

ARCore jest we wczesnej fazie rozwojowej, która pozwala deweloperom na eksperymentowanie i tworzenie aplikacji AR, a także na feedback odnośnie API.

Producent udostępnia też Android SDK, aby możliwe było tworzenie aplikacji dla Android Studio, Unity, Unreal oraz na potrzeby prototypowych przeglądarek dla ARCore i ARKit na iOS.

Więcej na: https://developers.google.com/ar/discover/